Gedragsregels

M.H.V. DVS is lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de hockeybond. We hanteren de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF. Onze gedragscode beschrijft in hoofdlijnen de verwachtingen van vrijwilligers, spelers, ouders, supporters en de sportbegeleiders van onze hockeyclub.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De KNHB is lid van NOC*NSF. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de hockeysport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader.

Via onze statuten zijn alle leden ook onderworpen aan de reglementen van de KNHB. Dit betekent dat op het moment dat iemand zich ‘misdraagt’ of grensoverschrijdend gedrag vertoont, we deze persoon vanuit het tuchtrecht kunnen aanspreken en (schorings)maatregelen kunnen nemen. De regelgeving kun je hier nalezen: https://www.knhb.nl/over-knhb/reglementen

M.H.V. DVS heeft Luuk Sars aangesteld als (externe) vertrouwenscontactpersoon. Luuk is advocaat en heeft in zijn jeugd bij DVS Hockey gespeeld. Hij is nog steeds actief hockeyer bij de Veteranen van Oranje Rood. Luuk is bereikbaar op nummer 06 - 21 85 85 29 of per mail luuksars@hotmail.com

Op de site van de KNHB  is te lezen wanneer je terecht kunt bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).