Pers

Alle communicatie met externe partijen en de pers loopt altijd via communicatie@dvshockey.nl of via voorzitter@dvshockey.nl

Heb je altijd al een keer met je hockeyteam in de media willen verschijnen omdat je een spannende wedstrijd hebt beleefd, kampioen bent geworden of om welke reden dan ook? Stuur dan je verhaal naar communicatie@dvshockey.nl. Dit kan zijn in de vorm van een wedstrijdverslag of een geschreven interview, maar ook foto's en filmpjes zijn van harte welkom!

Om alle externe communicatie volgens de DVS huisstijl in de media te laten verschijnen vragen wij jullie dan ook deze content naar ons te mailen in plaats van deze zelf bij bijvoorbeeld een krant aan te leveren. Wij zorgen er voor dat het bericht via de desbetreffende media; De Schakel, Het Eindhovens Dagblad en/of Facebook verspreid wordt.

 

Lees meer

Huisstijl

De huisstijl van M.H.V. DVS zijn richtlijnen en afspraken die beschrijven hoe wij graag naar buiten treden. De huisstijl bestaat uit een logo en een vastlegging van vorm- en stijlkenmerken, zoals lettertype en kleurgebruik. Dit zullen we de komende periode samen met de communicatiecommissie verder uitwerken voor andere communicatiemiddelen, zoals uitingen als posters, advertenties, etc.

Het volgen van de huisstijlafspraken is belangrijk om onze herkenbaarheid te “versterken”.
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de huisstijl, neem dan contact op met de commissie communicatie via communicatie@dvshockey.nl

Logo

M.H.V. DVS gebruikt onderstaand logo. Het logo bestaat uit een beeld- en woordmerk.

De naam van vereniging wordt gebruikt als M.H.V. DVS, hockey vereniging DVS of DVS hockey.

Het beeldmerk is een afgeleide van het wapen van de Gemeente Waalre. Dit geeft onze identiteit weer, een lokale sportvereniging, en zeker onze verbondenheid met de Gemeente Waalre.