Goed sportbestuur

Kwaliteit is de basis voor alles. Van M.H.V. DVS mag je kwaliteit verwachten; goede trainingen, uitdagende wedstrijden, aandacht voor hockey-ontwikkeling, een goede accommodatie en uitstekende begeleiding. 

DVS Hockey heeft de volgende ambities benoemd:

1. Focus op sportiviteit, hockey-ontwikkeling en plezier
2. Toekomstbestendige financiën
3. Gezonde en duurzame sportaccommodatie
4. Versterken van trainers & coaches
5. Respect & samenwerking met betrokken vrijwilligers

Het bestuur informeert de leden regelmatig over het bereiken van deze doelstellingen.

Een essentiële rol is daarbij weggelegd voor bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers; de kwaliteit van deze begeleiders is immers bepalend voor de kwaliteit van de hockeysport.
Bij M.H.V. DVS zijn veel vrijwilligers actief. Vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid, maar vrijwilligheid is verantwoordelijkheid bij M.H.V. DVS.