Goed sportbestuur

Kwaliteit is de basis voor alles. Van M.H.V. DVS mag je kwaliteit verwachten; goede trainingen, uitdagende wedstrijden, aandacht voor hockey-ontwikkeling, een goede accommodatie en uitstekende begeleiding. 

M.H.V. DVS heeft de volgende ambities benoemd voor de komende periode:
1. Focus op hockey met meer aandacht voor verschillende sportvormen
2. De club ontwikkelt zich op organisatorisch vlak, waarbij er tevens sprake is van een ledengroei en meer ledenbehoud
3. Versterken van trainers, coaches en scheidsrechters
4. Er is een toekomstbestendige, gezonde en duurzame sportaccommodatie
5. De maatschappelijke rol van M.H.V. DVS is gegroeid

Het bestuur informeert de leden regelmatig over het bereiken van deze doelstellingen.

Een essentiële rol is daarbij weggelegd voor bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers; de kwaliteit van deze begeleiders is immers bepalend voor de kwaliteit van de hockeysport.
Bij M.H.V. DVS zijn veel vrijwilligers actief. Vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid, maar vrijwilligheid is verantwoordelijkheid bij M.H.V. DVS.