Teamindelingen

Hoe kun je zo optimaal mogelijk teams samenstellen en de juiste spelers selecteren? Dit is voor iedere hockeyclub ieder jaar weer een uitdaging. Bij de Jeugdteams focussen wij ons op “de juiste teams samenstellen” i.p.v. “de juiste teams selecteren”. Dat wil niet zeggen dat we geen ambitie hebben voor de Jeugdteams. M.H.V. DVS wil spelers beter maken en zo sterk mogelijke teams in de KNHB competitie mee laten hockeyen. We willen dat alle spelers plezier hebben in hockey en optimaal presteren. Wij geloven in een goede balans tussen hockeyprestaties, sportiviteit, plezier en vriendschap.
 
We maken geen onderscheid in selectieteams, opleidingsteams en breedteteams. We beoordelen kinderen niet op hun prestaties, maar leggen de nadruk op hockey-ontwikkeling en sportiviteit. Wij focussen ons niet op topsport, maar zijn sterk in hockey als breedtesport.  

Wij streven ernaar om de teamindelingen transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Het blijkt ieder hockeyseizoen een uitdaging om tot definitieve teamindelingen te komen, die aan ieders verwachtingen voldoet. Verschillende interpretaties van hockeyontwikkeling en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams zorgen ieder jaar weer voor discussie. Daarom vinden we het belangrijk om onze basisregels te communiceren. Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd, aantal spelers, kwaliteit, hockeyontwikkeling en vriendschappen.

1. Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd van de spelers volgens de KNHB richtlijnen.

 1. Hierbij merken we op dat jongere kinderen in een hogere leeftijdscategorie mogen spelen. Dit doen we alleen als de aantallen per team (zie punt 2) hierom vragen. Spelers mogen alleen in een lagere leeftijdscategorie spelen als ze vooraf dispensatie hebben verkregen van KNHB competitieleiding. Dispensaties worden zeer beperkt aangevraagd door de club.
 2. We volgen de leeftijdsrichtlijnen van de KNHB:
  (Jongste) Jeugd
  Jonger dan 6 jaar         Benjamins-Funkey (G-jeugd)
  6 of 7 jaar                    F-jeugd (3-tallen)
  8 jaar                           E-jeugd (6-tallen)
  9 jaar                           E-jeugd (8-tallen)
  10 of 11 jaar                D-jeugd
  12 of 13 jaar                C-jeugd          
  14 of 15 jaar                B-jeugd
  16 of 17 jaar                A-jeugd
   
  Dames
  17 t/m 25 jaar              Jong Senioren
  18 jaar of ouder           Senioren
  30 jaar of ouder           Veteranen
  45 jaar of ouder           Veteranen 45+
   
  Heren
  17 t/m  25 jaar              Jong Senioren
  18 jaar of ouder           Senioren
  35 jaar of ouder           Veteranen
  45 jaar of ouder           Veteranen VL (sommige districten)
  50 jaar of ouder           Veteranen L
   
  De KNHB hanteert als peildatum 1 oktober. Een nadere uitleg hierover vind je hier.

2. Alle teams zijn qua aantallen goed/eerlijk gevuld.

 1. Met een goede vulling bedoelen we minimaal 13 voor een 11-tal, minimaal 10 voor een 8-tal, minimaal 8 voor een 6-tal en minimaal 8 voor een 3-tal. Alleen als het totaal aantal leden dit niet toelaat, mag hiervan afgeweken worden.
 2. Bij dit alles wordt niet alleen gekeken naar het aankomende seizoen, maar ook naar verder in de toekomst. Vooral bij de Jongste Jeugd is dit van belang, omdat zij eerst in kleinere teams spelen (3-tal, 6-tal, 8-tal) en uiteindelijk ook als 11-tal gaan spelen.
 3. De teamindelingen beginnen bij de Senioren, dan de A, de B, de C, etc.

3. Teams worden ingedeeld op basis van kwaliteit en hockeyontwikkeling van de spelers.

 1. De coaches en trainers monitoren de hockeyontwikkeling zorgvuldig en leggen dit vast in een ontwikkelformulier. Deze input wordt meegenomen in de teamindelingen.
 2. Eventueel volgt een beoordeling/advies door een onafhankelijke selectiecommissie.
 3. We streven naar teams met een zo groot mogelijke 'hockey homogeniteit', omdat dan het plezier voor iedereen het grootst is en de trainingen het best kunnen worden afgestemd op het ontwikkelniveau van de spelers in dat team.

4. Vriendschappen zijn belangrijk binnen M.H.V. DVS.

 1. Dit betekent dat we goed kijken naar het speelplezier van spelers. Dus als er i.v.m. aantallen spelers en/of leeftijd geschoven moet worden met spelers zal hierbij zoveel mogelijk rekening worden gehouden met vrienden/vriendinnetjes. De coach of teammanager zal deze input verzorgen. Harde toezeggingen kunnen we hier nooit in doen.

Trainers en coaches/teammanagers worden nauw betrokken in de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De Technische Commissie en de Jongste Jeugdcommissie bepalen echter de definitieve teamindelingen.