Informatie over trainingen

M.H.V. DVS vindt de hockeyontwikkeling van spelers belangrijk. Het aanleren van de juiste hockeytechnieken en hockeytactiek hebben prioriteit en worden ook gemonitord. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het bijbrengen van spelregels, spelinzicht, samenwerking en fysieke aspecten.
De trainingen worden afgestemd op het niveau en de leeftijd van de spelersgroep. Trainers bepalen samen met de coach de doelstellingen van iedere training.

Afspraken:

  • Alle communicatie over trainingen wordt verzorgd door trainers en coaches.
  • Iedereen is ruim op tijd aanwezig voor een training.
  • Het dragen van een bitje en scheenbeschermers is ook tijdens trainingen verplicht.
  • Trainen kan in eigen sportkleding en hoeft niet in clubkleding.

In onderstaande bijlage heeft DVS Hockey een aantal uitgangspunten benoemd mbt de trainingsplanning. Deze uitgangpunten zijn een vertaling vanuit de visie van de KNHB. De bond heeft vanuit haar ‘visie op de ontwikkeling van hockeyers‘ een zestal uitgangspunten benoemd. Eén van de zes uitgangspunten is: voor iedere leeftijd een passende belasting.

Het standpunt van de KNHB luidt hierbij als volgt: “Plezier maken, spelen en ontdekken; tot en met de D-jeugd is dat het enige wat kinderen moeten doen tijdens het sporten. Lol maken tijdens de trainingen. Verschillende sporten uitproberen. Maar ook: voldoende rust pakken en niet vaker dan twee keer per week team georganiseerd trainen. De KNHB is van mening dat tot en met de D-jeugd alle spelers hetzelfde aanbod aan training moeten krijgen, en dat de focus daarbij ligt op inspireren, uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier maken”.

DVS Hockey vindt gevarieerde hockeytrainingen op diverse niveaus heel belangrijk. We maken onderscheid in de trainingsintensiteit en –duur voor de Jongste Jeugdteams, de Junioren teams en de Senioren teams. Voor de Junioren teams organiseren we wekelijks twee trainingen van één tot anderhalf uur. De Jongste Jeugd teams trainen 1x per week 1 uur, bij voorkeur op woensdag. Senioren teams kunnen tot 2 uur per training ingepland worden.

Downloads: