Vrijwilligers

Bij M.H.V. DVS zijn er veel vrijwilligers actief. Als coach, scheidsrechter en trainer, maar ook als lid van het bestuur en van verschillende commissies. We onderscheiden sportondersteunende commissies, algemeen-ondersteunende commissies, sportbegeleiders en betrokken ouders, die bardiensten draaien en naar uitwedstrijden rijden.

Zonder deze actieve vrijwilligers zouden heel veel dingen niet mogelijk zijn bij DVS Hockey. Onder de button Bestuur & Commissies staan de commissies benoemd met hun email adres. Dus als je een vraag of opmerking hebt, kun je ze via email bereiken. Uitleg over wat de verschillende commissies doen is ook te vinden in onze taakbeschrijvingen. 

Om de clubdoelstellingen te bereiken en de kwaliteit te borgen is een essentiële rol weggelegd voor alle vrijwilligers; de kwaliteit van deze begeleiders is immers bepalend voor de kwaliteit van de hockeysport. Vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid, maar vrijwilligheid is verantwoordelijkheid bij M.H.V. DVS. 

Ben je bereid om mee te helpen in de technische commissie, de jongste jeugd commissie, de activiteitencommissie, de barcommissie, de zaalhockeycommissie, de materiaalcommissie, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechtercommissie, de accommodatiecommissie of de ledenadministratie? Meer informatie via secretaris@dvshockey.nl