Barcommissie

De Barcommissie houdt zich bezig met alles in en om de bar. De voorraad wordt bijgehouden, de inkoop wordt geregistreerd en uiteraard wordt gecontroleerd of de verkoop klopt t.o.v. de inkoop. Voor elke wedstrijd is er door de wedstrijdsecretaris een team ingedeeld dat bardienst draait. De coaches bepalen wie er van het team die week aan de beurt is.

Er is een barinstructie beschikbaar waar uitgebreid in vermeld staat wat er van je verwacht wordt als je bardienst moet draaien. Coaches zijn op de hoogte van de barinstructie. Deze ligt altijd achter de bar. Mocht het lezen van deze instructie nog vragen oproepen of heb je een mededeling of opmerking, laat het dan gerust via bar@dvshockey.nl

In de instructie is ook de procedure te lezen tav het openen en sluiten van het clubhuis. Het team dat op zaterdagochtend de eerste bardienst draait, haalt de sleutels en de kas op vrijdag tussen 17.30 – 18.30 uur. Na afloop van de laatste bardienst op zaterdag dienen de sleutels, het geld, de turflijst voor scheidsrechters en de kassabonnen ingeleverd te worden. De eerste bardienst op zondag dient de sleutels + kas ook op te halen. Op zondag dient dit alles ook weer ingeleverd te worden.  

Voor onze vereniging is de drank- en horecawet van toepassing. DVS Hockey heeft een vergunning en voldoet aan de voorwaarden. Wij zijn in het bezit van een verklaring “sociale hygiëne”, diverse leden hebben het IVA diploma behaald. Daarnaast houden wij de HACCP-richtlijnen aan.

In verband met het alcoholbeleid van de overheid schenken wij geen alcohol aan jeugdleden onder de 18 jaar.
Voor alle producten die wij verkopen is een allergenen-lijst beschikbaar.

Bij sport en bewegen hoort een gezonde leefstijl. M.H.V. DVS wil graag bijdragen aan een gezonde levensstijl. Wij zijn in het seizoen 2016-2017 zijn gestart een pilot “de gezonde sportkantine”.

Lees meer

Accommodatiecommissie

Binnen M.H.V. DVS is de accommodatiecommissie verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de velden, de omheining, het clubhuis en de kleedkamers. De meeste werkzaamheden worden gedaan of op basis van zelfwerkzaamheid of door derden.

Je kunt altijd contact opnemen met de accommodatiecommissie via accommodatie@dvshockey.nl 

Lees meer

Informatie over de online IVA

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen vanaf 14 december 2009 gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF.

Lees meer